fb
DLA DZIECI

MINDFULNESS dla dzieci i młodzieży - Uważność w edukacji

UWAGA! WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W BEZPIECZNEJ DEZYNFEKOWANEJ SALI PRZY POMOCY LAMPY NBVE110P 

 

uważność w edukacji 

  

UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI Metoda Eline Snel© Mindfulness dla dzieci (4-12)

W obecnym świecie dzieci bywają bardzo zajęte i bardzo zestresowane. Tempo ich życia oraz liczba obowiązków i oczekiwań generują wysoki poziom stresu i trudnych emocji, z którymi nie wiedzą jak zdrowo sobie radzić. Uważność w edukacji to dopiero rozwijający się nurt, dlatego nabycie cennych umiejętności, nazywanych również, inteligencją emocjonalną, warto nauczyć się na dodatkowych pozaszkolnych zajęciach. Odpowiedzią są programy uważności (ang. mindfulness) kierowane do dzieci i młodzieży. Są to m.in.:

Wymienione placówki oferują programy treningowe mindfulness dla dzieci i młodzieży.

Współczesna szkoła i rodzice uczą dzieci wielu umiejętności, jednak w procesie edukacji nie poświęca się wystarczająco dużo czasu i uwagi rozwijaniu kompetencji radzenia sobie z emocjami. Często jednak oczekujemy od dzieci, aby odpowiednio reagowały na polecenia typu „skoncentruj się” czy "uspokój się", jednak aby umiejętnie poradzić sobie z emocjami, należy wiedzieć jak to zrobić – jak się wyciszyć lub zrelaksować. Brak tych kompetencji, może budzić u dzieci jeszcze większy niepokój, gdyż podobne sygnały mogą odbierać jak kolejne wymaganie, któremu nie potrafią sprostać. Tymczasem umiejętność radzenia sobie z emocjami jest jedną z kluczowych życiowych potrzeb, aby móc zachować opanowanie i spokój w trudnych sytuacjach. Bycie uważnym wpływa w znaczący sposób na obniżenie poziomu stresu, zwiększenie poczucia pewności siebie i szczęścia.

Jakie są konsekwencje braku zdolności wyciszenia się i regulowania emocji oraz długofalowego stresu?

 • problemy ze skupieniem uwagi i koncentracją,
 • trudności z zapamiętywaniem informacji, nauką,
 • kłopoty w zakresie budowania relacji z ludźmi,
 • brak pewności siebie i częsta niechęć do podejmowania aktywności,
 • brak umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i stanów emocjonalnych innych ludzi,
 • nadmierna drażliwość, skłonność do częstych wybuchów złości, popadanie w stany lękowe i depresyjne,
 • dolegliwości na tle psychosomatycznym, jak trudności z zasypianiem, trawienne, alergie, bóle głowy czy też liczne choroby autoimmunologiczne.

Naukowcy potwierdzają, że jako dorośli mamy niebagatelny wpływ na zdrowy i harmonijny rozwój naszych dzieci. Możemy zatem od najmłodszych lat wspierać je w rozpoznawaniu emocji, regulacji napięć, wyciszaniu się i szeroko pojętym radzeniu sobie ze stresem i wyzwaniami jakie przynosi każdy dzień.

Metoda Eline Snel© proponuje dzieciom narzędzia do rozwijania umiejętności koncentracji uwagi, a ponadto samoświadomości własnego ciała, emocji, bycia uważnym zarówno na siebie, jak i inne osoby. 

Kiedy dzieci mogą na co dzień rozwijać te ważne kompetencje, duża liczba komórek w wyższych ośrodkach ich mózgu zaczyna tworzyć ścieżki łączące się z niższymi ośrodkami. Połączenia te naturalnie przejmują później kontrolę nad impulsami strachu, złości i cierpienia, zapoczątkowanymi przez niższe ośrodki. Wynika to z funkcjonowania naszych mózgów!

Dzięki treningowi uważności dzieci uczą się rozpoznawać własne odczucia, potrzeby, emocje czy reakcje (zamiast wybuchać złością czy przyjmować strategię ucieczki) oraz podnoszą swoją odporność na stres, nieunikniony w codziennym życiu. Długofalowo wzmacniają te ośrodki w mózgu, które wspomagają zapamiętywanie informacji, zdolność skupiania uwagi, planowania, rozwój empatii, zdrowego poczucia własnej wartości oraz umiejętność tworzenia dobrych relacji z ludźmi czy wreszcie odpowiedzialności za własne zachowanie. Trening stanowi profilaktykę dla zdrowego rozwoju kondycji psycho-fizycznej dziecka.

Źródła i cele metody Eline Snel

Metoda została stworzona przez Eline Snel – holenderską nauczycielkę mindfulness oraz terapeutkę. Metoda nauczania uważności dla dzieci powstała w oparciu o 20 lat doświadczenia w medytacji oraz 30 lat doświadczeń jako trenerki uważności. Eline Snel od 35 lat pracuje z rodzicami, dziećmi i osobami cierpiącymi z powodu stresu i życiowych problemów.

W latach 2008-2014 powstały 4 podręczniki trenerskie. Ich podstawą było 20 treningów pilotażowych przeprowadzonych w szkołach, szkołach specjalnych i ośrodkach opieki psychologicznej. To był długi, intensywny proces, w który zaangażowani zostali nauczyciele i inni pracownicy oświaty, rodzice – a przede wszystkim dzieci. Metoda była modyfikowana i udoskonalana. Obecnie już dziesiątki tysięcy dzieci przeszły przez trening uważności metodą Eline Snel, wykształciło się też w AMT ponad tysiąc trenerek i trenerów uważności – nauczycieli, terapeutów, psychiatrów itp.

Bazując na własnej praktyce, wielu próbach i poszukiwaniach najlepszej drogi nauczania, Eline doszła do wniosku, że dzieci można nauczyć mindfulness, ale z wykorzystaniem nieco innych metod niż te dla dorosłych. W ten sposób Żaba o imieniu Fred stała się przewodnikiem dzieci w treningu uważności – Metoda Eline Snel© została przygotowana z dużą starannością, tak aby dostosować treści odpowiednio do wieku uczestników.

Metoda Eline Snel© jest oparta na ośmiotygodniowym treningu MBSR opracowanym przez Jona Kabata-Zinna. Można ją nazwać „MBSR dla dzieci”.

Powstały również książki dla rodziców i dzieci:

 • Uważność i spokój żabki, wyd. CoJaNaTo 2015
 • Daj przestrzeń i bądź blisko, wyd. CoJaNaTo 2017
 • Moja supermoc, wyd. CoJaNaTo 2018
 • Uważność małej żabki, wyd. CoJaNaTo 2020

Książki doskonale uzupełniają trening dla dzieci, ale także pozwalają rodzicom lepiej zrozumieć założenia i przebieg procesu, przez jaki przechodzą dzieci podczas kursu.

Jon Kabat-Zinn w przedmowie do brytyjskiego wydania „Uważności i spokoju żabki” Eline Snel

„Mamy coraz więcej naukowych dowodów na to, że uważność wpływa pozytywnie na zdolność uczenia się. To ważne dla dorosłych i kluczowe dla dzieci. Mózg i układ nerwowy ciągle się u nich rozwijają, mają więc podwyższoną wrażliwość na negatywne skutki stresu. Niezwykle istotne jest stymulowanie i wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, jego wrodzonej tendencji do bycia życzliwym, otwartym i uważnym. Dzieci są naszą przyszłością”.

Badania naukowe

Skuteczność nauczania uważności dzieci metodą Eline Snel jest przedmiotem badań naukowych od 30 lat.

Udowodniono, że praktykowanie uważności wpływa znacząco na rozwój mózgu, szczególnie te jego części najmocniej związane ze skutkami stresu, emocjami, agresją i funkcjami wykonawczymi. Badania mózgu wykazały, że dzieci, które praktykowały lub praktykują uważność, w odmienny sposób niż te niepraktykujące, reagują na stresujące sytuacje i mają większą zdolność odczuwania empatii. W sytuacjach konfliktowych podejmują odmienne decyzje: bardziej świadome, mniej impulsywne i mniej podporządkowane emocjom. Uważność wpływa pozytywnie na rozwój mózgu dziecka. Rozwijają inteligencję emocjonalną.

Więcej na temat prowadzonych badań znajdziesz na stronie https://www.elinesnel.com/pl/badania-naukowe/

Dołącz do społeczności uważnych rodziców na Facebooku https://www.facebook.com/groups/1071044773351715

 

 mindfulness dla dzieci

 

KURS UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI Metoda Eline Snel© dla dzieci (4-12)

Trening jest skierowany do dzieci w wieku 4-12 lat. Treści są dostosowane do możliwości poznawczych i potrzeb emocjonalnych uczestników każdej z grup wiekowych. Podręcznik napisany jest przystępnym i zabawnym językiem, używając odniesień i sformułowań czytelnych dla dzieci i działających na ich wyobraźnię.

Trening trwa 8 tygodni i jest podzielony na dwie grupy wiekowe: 4-7/8 lat i 8/9-12 lat. 

Każdy kurs poprzedza bezpłatne spotkanie informacyjne dla rodziców i opiekunów.

Struktura treningu:

 • 1 lekcja tematyczna raz w tygodniu (45 - 50 min.),
 • codzienne 5-10 minutowe ćwiczenia utrwalające, wykonywane samodzielnie w domu lub prowadzone przez nauczyciela w klasie.

W trakcie treningu dzieci uczą się, między innymi:

 • skupiać uwagę na danej aktywności czy przedmiocie, przenosić uwagę i zauważać rozproszenie – to podstawa koncentracji,
 • uspokajać umysł i ciało,
 • obserwować, nazywać oraz rozumieć swoje emocje i procesy myślowe. Dawać im przestrzeń i akceptować, na tyle, aby nie dać im się ponieść ani nie wypierać. To przynosi spokój i równowagę,
 • być obecnym tu i teraz, nawet w obliczu nadchodzącego ekscytującego wydarzenia, przyjemnego i nieprzyjemnego. To uczy dzieci pozostawiania w teraźniejszości,
 • pewności siebie, dzięki świadomości stale pojawiających się osądów. To uczy dzieci, że nie są tym co myślą czy czują,
 • rozwijać życzliwość wobec siebie i innych. To prowadzi do łagodności, ograniczenia przemocy i rozwoju akceptacji/tolerancji.

 Tematy lekcji:

 1. Obserwacja i skupienie
 2. Wsłuchaj się w swoje ciało
 3. Smak, węch, słuch, wzrok, dotyk
 4. Cierpliwość, zaufanie i zdolność odpuszczania
 5. Jak poczuć uczucia?
 6. Cudowny świat myśli
 7. Bycie życzliwym jest fajne
 8. Tajemnica szczęścia

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach na zajęciach prywatnych, ale również przedszkolach, szkołach i innych placówkach dla dzieci.

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW:

odbędzie się 8 listopada 2021 o g.18.00, poniedziałek

 

Zgłoszenia: przyjmuję poprzez formularz rejestracyjny

 

Miejsce: Studio Mindfulness, ul. Inżynierska 44, Gdynia Orłowo

Termin kursu: 20 listopada 2021 - 29 stycznia 2022, od g. 12tej (godziny dla poszczególnych grup zostaną jeszcze doprecyzowane)

Harmonogram spotkań: 20/11, 27/11, 11/12, 18/12, 8/01, 15/01, 22/01, 29/01

Rozmowy indywidualne dla dzieci i rodziców odbędą się w terminie ustalonym podczas spotkania organizacyjnego. 

 

Koszt kursu: 660 zł.

 

PŁATNOŚĆ

Zaliczka w wysokości 150 zł płatna jest przed spotkaniem organizacyjnym. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Jeżeli chciał(a)byś dokonać płatności za kurs w ratach, zaproponuj w uwagach kwoty i terminy wpłat.
Wpłaty proszę kierować na konto: 46 1140 2004 0000 3702 8090 0910, mBank S.A.

 

PAKIET obejmuje:

– 1 grupowe spotkanie z rodzicami (ok. 60 min.),
– 1 indywidualną konsultację z dzieckiem i rodzicami przed treningiem (ok. 30 min.),
– 8 sesji treningowych, 45-60 min. (raz w tygodniu),
– regularny kontakt mailowy z rodzicami podczas kursu dotyczący tematyki zajęć, 
– materiały pomocnicze do kursu - zeszyt ćwiczeń, naklejki itp.,
– dyplom ukończenia kursu.

Dodatkowym kosztem jest zakup książki "Uważność i spokój żabki", wyd. CoJaNaTo 2015, 50 zł (dostępna u nauczyciela) Książka stanowi przewodnik dla rodzica i dziecka, zawiera również nagrania ćwiczeń, które dzieci poznają podczas kursu.

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko lepiej odnajdzie się na spotkaniach indywidualnych, a nie w grupie rówieśniczej, możesz umówić się w odpowiadających dla Ciebie terminach.

Odbywają się także kursy w parach

Informacje: 605 569 020 lub kontakt@uwaznoscnacodzien.pl

Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez formularz rejestracyjny https://forms.gle/K2dJCbA6Dps1fti96

 

Certyfikowanym trenerem według Metody Eline Snel© jest Magdalena Tybura.

       

mindfulness dla młodzieży          mindfulness

 uważność w edukacji

Nagrania przykładowych ćwiczeń:

Uważność i spokój żabki - CD ćwiczenie "Mała żabka" https://youtu.be/18SpO_lyH2Q

Uważność i spokój żabki - CD ćwiczenie "Śpij dobrze" https://youtu.be/MLRyENUusGo

 

 mindfulness dla dzieci

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl