KURS MINDFULNESS DLA DZIECI 4/5-9/10

 

UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI Metoda Eline Snel© Mindfulness dla dzieci (4/5-9/10)

 

Miejsce

Studio Mindfulness, ul. Inżynierska 116, Gdynia Orłowo

 

Termin kursu

23.09-11.11.2023, soboty g.12-12.45

 

Harmonogram kursu

23.09|30.09|7.10|14.10|21.10|28.10|4.11|11.11

 

Koszt kursu: 660 zł

 

Dlaczego uważność?

W obecnym świecie dzieci bywają bardzo zajęte i bardzo zestresowane. Tempo ich życia oraz liczba obowiązków i oczekiwań generują wysoki poziom stresu i trudnych emocji, z którymi nie wiedzą jak zdrowo sobie radzić. Uważność w edukacji to dopiero rozwijający się nurt, dlatego nabycie cennych umiejętności, nazywanych również, inteligencją emocjonalną, warto nauczyć się na dodatkowych pozaszkolnych zajęciach. Odpowiedzią są programy uważności (ang. Mindfulness) kierowane do dzieci i młodzieży. Są to m.in.:

Wymienione placówki oferują programy treningowe mindfulness dla dzieci i młodzieży.

Współczesna szkoła i rodzice uczą dzieci wielu umiejętności, jednak w procesie edukacji nie poświęca się wystarczająco dużo czasu i uwagi rozwijaniu kompetencji radzenia sobie z emocjami. Często jednak oczekujemy od dzieci, aby odpowiednio reagowały na polecenia typu „skoncentruj się” czy "uspokój się", jednak aby umiejętnie poradzić sobie z emocjami, należy wiedzieć jak to zrobić – jak się wyciszyć lub zrelaksować. Brak tych kompetencji, może budzić u dzieci jeszcze większy niepokój, gdyż podobne sygnały mogą odbierać jak kolejne wymaganie, któremu nie potrafią sprostać. Tymczasem umiejętność radzenia sobie z emocjami jest jedną z kluczowych życiowych potrzeb, aby móc zachować opanowanie i spokój w trudnych sytuacjach. Bycie uważnym wpływa w znaczący sposób na obniżenie poziomu stresu, zwiększenie poczucia pewności siebie i szczęścia.

 

Jakie są konsekwencje braku zdolności wyciszenia i regulowania emocji oraz długofalowego stresu?

 • problemy ze skupieniem uwagi i koncentracją,
 • trudności z zapamiętywaniem informacji, nauką,
 • kłopoty w zakresie budowania relacji z ludźmi,
 • brak pewności siebie i częsta niechęć do podejmowania aktywności,
 • brak umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i stanów emocjonalnych innych ludzi,
 • nadmierna drażliwość, skłonność do częstych wybuchów złości, popadanie w stany lękowe i depresyjne,
 • dolegliwości na tle psychosomatycznym, jak trudności z zasypianiem, trawienne, alergie, bóle głowy czy też liczne choroby autoimmunologiczne.

Naukowcy potwierdzają, że jako dorośli mamy niebagatelny wpływ na zdrowy i harmonijny rozwój naszych dzieci. Możemy zatem od najmłodszych lat wspierać je w rozpoznawaniu emocji, regulacji napięć, wyciszaniu się i szeroko pojętym radzeniu sobie ze stresem i wyzwaniami jakie przynosi każdy dzień.

Metoda Eline Snel© proponuje dzieciom narzędzia do rozwijania umiejętności koncentracji uwagi, a ponadto samoświadomości własnego ciała, emocji, bycia uważnym zarówno na siebie, jak i inne osoby. 

Kiedy dzieci mogą na co dzień rozwijać te ważne kompetencje, duża liczba komórek w wyższych ośrodkach ich mózgu zaczyna tworzyć ścieżki łączące się z niższymi ośrodkami. Połączenia te naturalnie przejmują później kontrolę nad impulsami strachu, złości i cierpienia, zapoczątkowanymi przez niższe ośrodki. Wynika to z funkcjonowania naszych mózgów!

Dzięki treningowi uważności dzieci uczą się rozpoznawać własne odczucia, potrzeby, emocje czy reakcje (zamiast wybuchać złością czy przyjmować strategię ucieczki) oraz podnoszą swoją odporność na stres, nieunikniony w codziennym życiu. Długofalowo wzmacniają te ośrodki w mózgu, które wspomagają zapamiętywanie informacji, zdolność skupiania uwagi, planowania, rozwój empatii, zdrowego poczucia własnej wartości oraz umiejętność tworzenia dobrych relacji z ludźmi czy wreszcie odpowiedzialności za własne zachowanie. Trening stanowi profilaktykę dla zdrowego rozwoju kondycji psycho-fizycznej dziecka.

 

Źródła i cele Metody Eline Snel©

Metoda została stworzona przez Eline Snel – holenderską nauczycielkę mindfulness oraz terapeutkę. Metoda nauczania uważności dla dzieci powstała w oparciu o 20 lat doświadczenia w medytacji oraz 30 lat doświadczeń jako trenerki uważności. Eline Snel od 35 lat pracuje z rodzicami, dziećmi i osobami cierpiącymi z powodu stresu i życiowych problemów.

W latach 2008-2014 powstały 4 podręczniki trenerskie. Ich podstawą było 20 treningów pilotażowych przeprowadzonych w szkołach, szkołach specjalnych i ośrodkach opieki psychologicznej. To był długi, intensywny proces, w który zaangażowani zostali nauczyciele i inni pracownicy oświaty, rodzice – a przede wszystkim dzieci. Metoda była modyfikowana i udoskonalana. Obecnie już dziesiątki tysięcy dzieci przeszły przez trening uważności metodą Eline Snel, wykształciło się też w AMT ponad tysiąc trenerek i trenerów uważności – nauczycieli, terapeutów, psychiatrów itp.

Bazując na własnej praktyce, wielu próbach i poszukiwaniach najlepszej drogi nauczania, Eline doszła do wniosku, że dzieci można nauczyć mindfulness, ale z wykorzystaniem nieco innych metod niż te dla dorosłych. W ten sposób Żaba o imieniu Fred stała się przewodnikiem dzieci w treningu uważności – Metoda Eline Snel© została przygotowana z dużą starannością, tak aby dostosować treści odpowiednio do wieku uczestników.

Metoda Eline Snel© jest oparta na ośmiotygodniowym treningu MBSR opracowanym przez Jona Kabata-Zinna. Można ją nazwać „MBSR dla dzieci”.

 

Książki dla rodziców i dzieci:

 • Uważność i spokój żabki, wyd. CoJaNaTo 2015
 • Daj przestrzeń i bądź blisko, wyd. CoJaNaTo 2017
 • Moja supermoc, wyd. CoJaNaTo 2018
 • Uważność małej żabki, wyd. CoJaNaTo 2020

Książki doskonale uzupełniają trening dla dzieci, ale także pozwalają rodzicom lepiej zrozumieć założenia i przebieg procesu, przez jaki przechodzą dzieci podczas kursu.

 

Jon Kabat-Zinn w przedmowie do brytyjskiego wydania „Uważności i spokoju żabki” Eline Snel

„Mamy coraz więcej naukowych dowodów na to, że uważność wpływa pozytywnie na zdolność uczenia się. To ważne dla dorosłych i kluczowe dla dzieci. Mózg i układ nerwowy ciągle się u nich rozwijają, mają więc podwyższoną wrażliwość na negatywne skutki stresu. Niezwykle istotne jest stymulowanie i wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, jego wrodzonej tendencji do bycia życzliwym, otwartym i uważnym. Dzieci są naszą przyszłością”.

 

Badania naukowe

Skuteczność nauczania uważności dzieci Metodą Eline Snel© jest przedmiotem badań naukowych od 30 lat.

Udowodniono, że praktykowanie uważności wpływa znacząco na rozwój mózgu, szczególnie te jego części najmocniej związane ze skutkami stresu, emocjami, agresją i funkcjami wykonawczymi. Badania mózgu wykazały, że dzieci, które praktykowały lub praktykują uważność, w odmienny sposób niż te niepraktykujące, reagują na stresujące sytuacje i mają większą zdolność odczuwania empatii. W sytuacjach konfliktowych podejmują odmienne decyzje: bardziej świadome, mniej impulsywne i mniej podporządkowane emocjom. Uważność wpływa pozytywnie na rozwój mózgu dziecka. Rozwijają inteligencję emocjonalną.

Więcej na temat prowadzonych badań znajdziesz na stronie https://www.elinesnel.com/pl/badania-naukowe/

 

Dołącz do społeczności uważnych rodziców na Facebooku i korzystaj z aktualnych wpisów oraz dzielenia się na forum rodziców 

https://www.facebook.com/groups/1071044773351715

 mindfulness dla dzieci

 

KURS UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI Metoda Eline Snel© dla dzieci 

Trening jest skierowany do dzieci w wieku 4-10 lat. Treści są dostosowane do możliwości poznawczych i potrzeb emocjonalnych uczestników każdej z grup wiekowych. Podręcznik napisany jest przystępnym i zabawnym językiem, używając odniesień i sformułowań czytelnych dla dzieci i działających na ich wyobraźnię.

Trening trwa 8 tygodni i w zależności od wieku zgłoszonych dzieci, może być podzielony na dwie grupy wiekowe: 4-7/8 lat i 7/8-10 lat. 

 

Struktura treningu:

 • 1 lekcja tematyczna raz w tygodniu (45 - 50 min.),
 • codzienne 5-10 minutowe ćwiczenia utrwalające, wykonywane samodzielnie w domu lub prowadzone przez nauczyciela w klasie.

 

W trakcie treningu dzieci uczą się, między innymi:

 • skupiać uwagę na danej aktywności czy przedmiocie, przenosić uwagę i zauważać rozproszenie – to podstawa koncentracji,
 • uspokajać umysł i ciało,
 • obserwować, nazywać oraz rozumieć swoje emocje i procesy myślowe. Dawać im przestrzeń i akceptować, na tyle, aby nie dać im się ponieść ani nie wypierać. To przynosi spokój i równowagę,
 • być obecnym tu i teraz, nawet w obliczu nadchodzącego ekscytującego wydarzenia, przyjemnego i nieprzyjemnego. To uczy dzieci pozostawiania w teraźniejszości,
 • pewności siebie, dzięki świadomości stale pojawiających się osądów. To uczy dzieci, że nie są tym co myślą czy czują,
 • rozwijać życzliwość wobec siebie i innych. To prowadzi do łagodności, ograniczenia przemocy i rozwoju akceptacji/tolerancji.

 

 Tematy lekcji:

🐸 Obserwacja i skupienie

🐸 Wsłuchaj się w swoje ciało

🐸 Smak, węch, słuch, wzrok, dotyk

🐸 Cierpliwość, zaufanie i zdolność odpuszczania

🐸 Jak poczuć uczucia?

🐸 Cudowny świat myśli

🐸 Bycie życzliwym jest fajne

🐸 Tajemnica szczęścia

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach na zajęciach prywatnych, ale również przedszkolach, szkołach i innych placówkach dla dzieci.

 

Zgłoszenia

Zapisy przyjmuję poprzez formularz rejestracyjny

 

Płatność

Zaliczkę za kurs w wys. 150 zł najlepiej przesłać w chwili zapisu na kurs nr konta 46 1140 2004 0000 3702 8090 0910, mBank S.A. w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz termin kursu. 

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników (5 osób) zaliczka jest w całości zwracana. Ostatecznej opłaty za kurs proszę dokonać najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku płatności ratalnych, poproszę o indywidualny kontakt.

 

Pakiet kursowy obejmuje:

 • 1 grupowe spotkanie z rodzicami (ok. 90 min.) w dniu 17 września o g.11.00,
 • 8 sesji treningowych, 45 min. (raz w tygodniu),
 • regularny kontakt mailowy z rodzicami podczas kursu dotyczący tematyki zajęć, 
 • materiały pomocnicze do kursu - zeszyt ćwiczeń, naklejki itp.,
 • indywidualne konsultacje dzieci i rodziców w trakcie trwania kursu,
 • dyplom ukończenia kursu,
 • książka "Uważność i spokój żabki", wyd. CoJaNaTo 2015, (dostępna u nauczyciela) Książka stanowi przewodnik dla rodzica i dziecka, zawiera również nagrania ćwiczeń, które dzieci poznają podczas kursu.

 

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko lepiej odnajdzie się na spotkaniach indywidualnych, a nie w grupie rówieśniczej, możesz umówić się w odpowiadających dla Was terminach.

Odbywają się także kursy w parach w cenie 860 zł od osoby

 

Pytania do trenerki

 tel. 605 569 020 lub kontakt@uwaznoscnacodzien.pl

 

Certyfikowaną trenerką według Metody Eline Snel© jest Magdalena Tybura.

       

mindfulness dla młodzieży          mindfulness

 uważność w edukacji

 

Nagrania przykładowych ćwiczeń:

Uważność i spokój żabki - CD ćwiczenie "Mała żabka" https://youtu.be/18SpO_lyH2Q

Uważność i spokój żabki - CD ćwiczenie "Śpij dobrze" https://youtu.be/MLRyENUusGo

 

 mindfulness dla dzieci

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl